Reasekuracja

Reasekuracja czynna i bierna w Dziale I w Polsce w latach 2019-2020

  • Wartość składki przypisanej brutto z reasekuracji czynnej Działu I była marginalna i wynosiła 0,004 mln PLN w 2019 r. oraz 0,008 mln PLN w 2020 r.
  • W latach 2019 i 2020 nie wypłacono żadnych odszkodowań i świadczeń z reasekuracji czynnej.
  • Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (reasekuracja bierna) Działu I wynosił 404,9 mln PLN w 2020 r., to o 24,0% więcej niż w roku 2019. Udział reasekuratorów w składce Działu I wzrósł do 2,0% w 2020 r. z 1,5% w roku 2019.
  • Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto wynosił 204,0 mln PLN w 2020 r., czyli o 8,7% mniej niż przed rokiem. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach wynosił 1,17%, tj. zaledwie 0,03 p% mniej niż przed rokiem.

 

Reasekuracja czynna i bierna w Dziale II w Polsce w latach 2019-2020

  • Wartość składki przypisanej brutto z reasekuracji czynnej Działu II wynosiła 2 943 mln PLN w 2020 r., to o 1,7% więcej niż w roku 2019. Udział reasekuracji czynnej w składce Działu II wynosił 6,9% w 2020 r.
  • Odszkodowania i świadczenia brutto z reasekuracji czynnej wypłacone przez zakłady wynosiły 1 305 mln PLN w 2020 r., czyli o 17,0% więcej niż przed rokiem. Udział reasekuracji czynnej w odszkodowaniach Działu II wynosił 5,9%.
  • Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (reasekuracja bierna) Działu II wynosił ponad 7,9 mld PLN w 2020 r., to o 4,2% więcej niż w roku 2019. Udział reasekuratorów w składce Działu II wynosił 18,6% w 2020 r.
  • Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto wynosił 4,2 mld PLN w 2020 r., czyli o 8,8% więcej niż przed rokiem. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach wzrósł o 1,8 p% i wynosił 18,8% w 2020 r.