Wyniki finansowe netto

Wartość i dynamika wyniku finansowego netto zakładów Działu I w Polsce w latach 2019-2020

 • W 2020 roku 7 z 26 zakładów Działu I odnotowało straty netto.
 • Spośród 19 zakładów, które miały zyski w 2020 r., 10 zanotowało wzrosty wyniku netto, a w 9 nastąpił spadek tego wyniku w relacji do roku poprzedniego.
 • Zysk netto lidera Działu I, tj. PZU Życie był w 2020 r. o 117 mln PLN niższy niż rok wcześniej i wynosił 1,22 mld PLN.

 

Wartość i dynamika wyniku finansowego netto zakładów Działu II w Polsce w latach 2019-2020

 • Wyniki netto Działu II w 2020 r. poprawiły się w 15 z 33 zakładów. Cztery zakłady poniosły straty netto.
 • Straty netto w 2020 r. odnotowały: Nationale Nederlanden, DAS, Signal Iduna i Credit Agricole. Istotna poprawa zysków netto nastąpiła między innymi w Generali, Hestii i Allianz.
 • Zysk lidera PZU (liczony łącznie z dywidendami z PZU Życie) był o 784 mln PLN niższy niż rok wcześniej i wynosił 1,87 mld PLN.

 

Rentowność kapitałów własnych zakładów Działu I w Polsce w latach 2019-2020

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 17,2% w 2020 r., w porównaniu z 22,5% w 2019 r. Czwarta część zakładów odnotowała straty netto.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 6,5% oraz 11,3%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 12,3% i był o 1,7 p% mniejszy niż rok wcześniej.
 • Suma zysków netto zakładów Działu I w 2020 r. zmalała o 14,3% względem roku poprzedniego przy wzroście sumy kapitałów własnych o 11,9% dla tych samych okresów.

 

Rentowność kapitałów własnych zakładów Działu II w Polsce w latach 2019-2020

 • Wartość wskaźnika dla Działu II zmalała do 11,4% w 2020 r. z 16,3% w 2019 r
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio: 7,4% oraz 10,2%.
 • Mediana wskaźnika wynosiła 9,2% w 2020 r., w porównaniu z 13,0% dla roku 2019.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 12,9%, tj. o 0,7 p% mniej niż rok wcześniej.
 • Zysk netto w 2020 r. Działu II zmalał o 16,5%, a kapitały własne wzrosły o 19,4% w tym samym okresie. Jednak, jeśli nie uwzględniać dywidendy PZU Życie przekazanej do PZU, to zysk netto Działu II zmalał o 13,2% i w efekcie wskaźnik rentowności zmalał o 2,8 p% w analizowanym okresie.

 

Rentowność majątku zakładów Działu I w Polsce w latach 2019-2020

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 2,3% w 2020 r., w porównaniu z 2,7% w roku poprzednim. Siedem zakładów odnotowało straty netto.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 1,0% oraz 1,2%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 1,8% i był o 0,5 p% mniejszy niż rok wcześniej.
 • Suma zysków netto zakładów Działu I w 2020 r. zmalała o 14,3% względem roku poprzedniego przy wzroście sumy aktywów o 1,6% dla tych samych okresów.

 

Rentowność majątku zakładów Działu II w Polsce w latach 2019-2020

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 3,5% w 2020 r., w porównaniu z 4,6% w 2019 r
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio: 2,3% oraz 2,9% (wykres prawy powyżej odpowiedni dla benchmarku zakładów Działu II).
 • Mediana wskaźnika wynosiła 2,3% w obu porównywanych okresach.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 2,3%, to 0,1 p% mniej niż rok wcześniej.
 • Przy spadku zysku netto Działu II w 2020 r. o 16,5% względem 2019 r., aktywa wzrosły o 9,4% w tym samym okresie.