Działania wizerunkowe

Najważniejszym w 2020 r. projektem wizerunkowym PIU była komunikacja wokół inicjatyw i rekomendacji proklienckich, które powstały w związku z pandemią.

 

Bezpośrednio po ogłoszeniu pandemii, PIU przeprowadziła konsultacje z zakładami ubezpieczeń. Izba zebrała propozycje inicjatyw, które muszą zostać podjęte, by zapewnić bieżącą obsługę klientów i poszkodowanych. Po ustaleniu treści rekomendacji, 7 kwietnia 2020 r. PIU ogłosiła branżowe rekomendacje podczas zdalnej konferencji prasowej, w obecności kilkunastu dziennikarzy i blogerów. Informacja o rekomendacji znalazła swoje odzwierciedlenie w ponad 60 publikacjach, które ukazały się bezpośrednio po konferencji. Rekomendacje były jednak tematem dla mediów i zaowocowały w późniejszym czasie kolejnymi kilkudziesięcioma wypowiedziami przedstawicieli PIU dla mediów oraz wywiadami w prasie ogólnopolskiej.

 

Rekomendacje branży spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów. Udało się osiągnąć główne cele opracowanych rekomendacji, czyli:

  • wzmocnienie wizerunku branży jako niosącej pomoc klientom w najtrudniejszych sytuacjach,
  • wzmocnienie pozycji branży i PIU jako odpowiedzialnego, wychodzącego z własnymi inicjatywami partnera do rozmów z najważniejszymi interesariuszami w sprawie ewentualnych nowych regulacji w związku z COVID-19.

 

W październiku 2020 r. PIU rozpoczęła przygotowanie komunikacji wokół sfinansowania przez ubezpieczycieli dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wraz z zakładami, biorącymi udział w inicjatywie, PIU opracowało kluczowe przekazy komunikacji oraz jej opracowanie graficzne. 9 listopada 2020 r. PIU za pomocą informacji prasowej poinformowała opinię publiczną o inicjatywie.

 

Oprócz komunikacji wokół inicjatyw proklienckich branży, PIU skupiała się też na komunikacji dotyczącej działania ubezpieczeń w czasie pandemii. W szczególności Izba opracowała komunikację, dotyczącą inicjatywy EIOPA, związanej ze zwrotem części składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych w związku z pandemią. Izba opublikowała na blogu eksperckim i udostępniła w mediach społecznościowych tekst potwierdzający tezę, że mimo ograniczeń w przemieszczaniu się statystyki wypadków nie są tak optymistyczne, jak mogłoby się wydawać (teza ta jest teraz wykorzystywana przez Insurance Europe również w innych projektach w Brukseli). 12 maja br. PIU przedstawiła wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, które potwierdzają tezę, że w kolejnych miesiącach liczba wypadków i ich ofiar może się istotnie zwiększyć. Komunikacja prowadzona była na podstawie badania zleconego przez PIU. Kampania wywołała dyskusje i odbiła się szerokim echem w mediach i social mediach (151 publikacji w mediach, zasięg postów na Facebooku to ok. 15 tys.).

 

Media społecznościowe

W 2020 r. głównym tematem w kanałach społecznościowych PIU była pandemia. Izba skoncentrowała się na dwóch obszarach działań. Największym wyzwaniem na początku pandemii było pokazanie, że ubezpieczenia działają zdalnie – że cały rynek błyskawicznie na taką obsługę się przestawił. A więc, jak korzystać z tej zdalnej obsługi, jak znaleźć potrzebne informacje, jak kupić ubezpieczenie czy zlikwidować szkodę. Ważne było pokazanie, że agenci nadal pomagają w zakupie ubezpieczeń, a likwidacja szkód odbywa się bez problemów. Drugim wyzwaniem komunikacyjnym była komunikacja działań proklienckich: jak branża wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, których dotknął kryzys wywołany pandemią. W lutym PIU tworzyła pierwsze materiały na blogu eksperckim, dotyczące ubezpieczeń turystycznych w kontekście pojawiających się pierwszych ograniczeń w Europie.

Izba pokazywała na blogu w kolejnych publikacjach, jak firmy wdrażają rekomendacje proklienckie PIU, jak pomagają dodatkowo w czasie pandemii. Teksty były mapą drogową ważnych informacji dla dziennikarzy, obserwatorów, ale też rynku. Dzięki nim można się zorientować, jak rynek podchodzi do określonych zagadnień, jak kształtuje swoją ofertę i co jest najważniejsze.

W marcu i kwietniu PIU przygotowała szereg materiałów poradnikowych na blogu nawypadekgdy.pl, które dystrybuowała też w mailingach do agentów i poprzez grupę na Facebooku – Ubezpieczeniowe know how. Grupa liczy ponad 3,3 tys. osób.

W maju PIU prezentowała na obu blogach wyniki badania świadomości kierowców na temat ich samych i przestrzegania przepisów drogowych. Na kanwie wyników badania opracowana została kampania, która dotarła do kilkunastu tysięcy osób w mediach społecznościowych. W czerwcu PIU uruchomiła kampanię #nierezygnujzochrony, która trwała do końca lipca. Kampanijne wideo obejrzało ponad 500 tys. osób. W listopadzie przeprowadziliśmy kampanię promującą BLS wraz z popularnymi influencerami. Dotarliśmy do kilkuset tysięcy osób. Kampania odbywała się na FB, Instagramie, ale też w wyszukiwarce Google. Stronę poświęconą BLS na blogu poradnikowym odwiedziło w czasie kampanii ponad 10 tys. osób. W listopadzie również Izba prowadziła w social mediach intensywną komunikację związaną z inicjatywą PIU stworzenia dodatkowego call center dla GIS i wsparcia osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19.

Blog ekspercki odwiedziło w 2020 r. łącznie niemal 38 tys. osób (to wzrost o 40 proc. w stosunku do 2019 r.). Blog poradnikowy odwiedziło ponad 70 tys. osób. Przy niewielkich nakładach reklamowych PIU utrzymała tu wysoką pozycję i zainteresowanie odbiorców. Coraz więcej artykułów z bloga poradnikowego jest na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google.

W 2020 r. PIU działała na Facebooku, LinkedIn i Twitterze oraz YouTube. Izbę obserwowało kilka tysięcy osób, miesięcznie docierała organicznie do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.

Wśród istotnych tematów na blogu eksperckim PIU poruszała tematy europejskie dotyczące zrównoważonego finansowania, nadzoru europejskiego, współpracy z EIOPA, ale też cyberbezpieczeństwa. Prezentowała stanowiska w ważnych europejskich konsultacjach na temat IDD, PRIIPS, Solvency II, ICT, ORSA.

Na blogu poradnikowym PIU promowała ponadto dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne, szkolne, zdrowotne i życiowe, ale też ideę mądrego oszczędzania, w którym niezbędne jest ubezpieczenie.

 

Standardowe działania komunikacyjne

Izba prowadziła też standardowe działania komunikacyjne, polegające przede wszystkim na działaniach zwiększających świadomość ubezpieczeniową oraz budowaniu wizerunku branży, poprzez publikację w przystępny sposób danych rynkowych. PIU tworzyła cykliczne informacje na temat wyników finansowych branży ubezpieczeniowej, publikowała raporty na temat ubezpieczeń zdrowotnych i rynku bancassurance oraz ubezpieczeń finansowych. Tworzyła też dziesiątki materiałów edukacyjnych, głównie na temat działań ubezpieczeń w okresie pandemii.

 

W 2020 r. wypowiedzi przedstawicieli Izby znalazły się w:

  • 287 publikacjach w prasie
  • 275 publikacjach w radiu
  • 77 publikacji w telewizji
  • ponad 2700 artykułach w internecie

 

Komunikacja z otoczeniem

PIU prowadzi bieżącą komunikację z zakładami ubezpieczeń oraz innymi organizacjami. Do tego celu Izba stosuje następujące narzędzia:

  • PIU Meetup – cykliczne spotkania zarządu PIU z zarządami zakładów ubezpieczeń, mające na celu przekazanie informacji na temat bieżących prac PIU. Spotkania odbywają się co dwa, trzy miesiące;
  • strona internetowa piu.org.pl prowadzona w dwóch językach;
  • serwis członkowski PIU (extranet).

 

W 2020 roku zespół marketingu PIU zakupił i wdrożył „nowy extranet PIU”. W nowym ekstranecie Polskiej Izby Ubezpieczeń zostało udostępnionych ponad 1,5 tysiąca dokumentów legislacyjnych z lat 2010-2020. Dzięki bazie legislacji, komisje pracujące w PIU będą w stanie analizować nowe akty prawne pod kątem wszystkich historycznych działań Izby w danym obszarze od 2010 r. Baza daje też unikalną możliwość porównywania i wyszukiwania stanowisk Izby, dotyczących prac legislacyjnych z ostatniej dekady. Bazę legislacji można przeszukiwać i analizować zarówno po obszarach tematycznych, datach, jak i po wybranych słowach kluczowych. Każdy z dokumentów legislacyjnych jest umieszczony w ekstranecie zarówno w pełnej wersji tekstowej, jak i w pliku pdf. Dostęp do zasobów jest kontrolowany. Mogą z niego korzystać po zalogowaniu wyłącznie zarejestrowani użytkownicy, będący członkami komisji, podkomisji, zespołów i grup roboczych PIU. System udostępnia poszczególnym użytkownikom tylko te zasoby, które są zgodne z obszarem ich prac w PIU i przyznanymi uprawnieniami.