Globalny rynek ubezpieczeń

Nominalna składka przypisana brutto globalnego rynku ubezpieczeń w latach 2010-2019 w mld USD

  • Stosownie do danych Swiss Re cytowanych w raporcie Insurance Europe, globalny rynek ubezpieczeń wzrósł w 2019 r. o 2,3% nominalnie względem roku poprzedniego i wynosił 6,3 bilionów USD.
  • Widoczny wzrost globalnych składek na przełomie lat 2017/2018 wynikał z ujednolicenia metodyki Swiss Re oraz Insurance Europe z OECD dla USA.
  • CAGR (2010-2019) dla Azji wynosił 4,1%, a dla Europy 0,6%.
  • Rynek ubezpieczeniowy w Europie do roku 2014 odbudowywał swoją wartość sprzed kryzysu z 2008 roku. Po roku 2015 zmalał o 18,9% w relacji do 2014 r. głównie z uwagi na spadek notowań EUR względem USD o 16,5%. W 2019 r. europejskie składki zmalały o 1,2% względem poprzedniego roku jako jedyne pośród wszystkich regionów kontynentalnych.

 

Struktura terytorialna ubezpieczeń w latach 2018-2019

  • W strukturze kontynentalnej ubezpieczeń Działu I dominuje Azja (1,1 bln USD) przed Europą. Połowa azjatyckich składek Działu I pochodzi z Japonii, Korei Płd. oraz Tajwanu.
  • W strukturze kontynentalnej ubezpieczeń Działu II dominuje Ameryka (1,9 bln USD) przed Europą, co jest efektem wysokich składek zdrowotnych.
  • Stany Zjednoczone jako państwo są na pierwszym miejscu globalnego rynku ubezpieczeń. Na drugim miejscu znalazły się Chiny, które przez kolejne lata notowały dwucyfrowe wzrosty składek ubezpieczeniowych osiągając w 2019 r. składkę szacowaną na 617 mld USD (9,8% globalnego rynku).
  • Japonia zajmowała trzecie miejsce ze składką szacowaną na 459 mld USD w 2019 r.
  • Kolejne trzy miejsca w 2019 r. zajmowały kraje europejskie: Wielka Brytania 4,7%, Francja 4,0% oraz Niemcy z 3,9% udziałem w składkach ogółem.