Wydawnictwa

Informacje dla autorów i czytelników
Procedura recenzowania artykułów
Autorzy
Recenzenci
Standardy etyczne

Wyszukaj wydawnictwo

Inne wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją Podkomisji pt. „Programy Audytu”. W tej edycji opublikowany został materiał dotyczący obszar audytu…

Zapraszamy do lektury raportu pt. “Przyszłość pracy w sektorze finansowym”, stworzonego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Raport został przedstawiony podczas…

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją Podkomisji pt. „Programy Audytu”. W tej edycji opublikowane zostały kolejne trzy propozycje obszarów…

Zapraszamy do lektury raportu “Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników”. Raport dowodzi, że uporządkowanie prywatnych wydatków na zdrowie oraz zapewnienie pracownikom lepszej…

Ponad 16 mld zł – tyle kosztowałaby Polskę powódź z 2010 r., gdyby zdarzyła się w roku 2018. Uderzając z…

Zapraszamy do lektury raportu “Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce”, stworzonego przez Polską Izbę Ubezpieczeń i firmę Accenture. Patronat honorowy nad…

W imieniu Podkomisji audytu i kontroli wewnętrznej PIU, zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją komisji pt. “Program audytu –…

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pod tytułem „Programy audytu”. Jest to…

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, opisujący wpływ branży ubezpieczeniowej na życie człowieka, na…

Publikacja Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń” została przygotowana przez Podkomisję ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej…

“Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce” przedstawiona przez Polską Izbę Ubezpieczeń to niezależne spojrzenie na problem bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)…

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania…

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”. Niniejsze opracowanie jest rozszerzeniem referatów wygłoszonych…

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut…

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Stałe urządzenia gaśnicze”. Materiał został przygotowany przez Grupę Roboczą ds. Zarządzania Ryzykiem przy współpracy…

Publikacja będąca relacją z konferencji „ICF – nowe spojrzenie na człowieka” zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. przez Polskie…

Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego – materiały pokonferencyjne Materiały z…

Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo sądowe) – dr Józef Zych Opracowanie niniejsze jest rozszerzeniem referatu wygłoszonego…

Zapraszamy do lektury raportu, pt.“Reverse mortgage – rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach”. Badanie to, którego autorem jest dr…