Publikacja „Stałe urządzenia gaśnicze”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Stałe urządzenia gaśnicze”. Materiał został przygotowany przez Grupę Roboczą ds. Zarządzania Ryzykiem przy współpracy z VdS (instytucja badawcza, zajmująca się ochroną przeciwpożarową, spółka-córka niemieckiego stowarzyszenia ubezpieczycieli GDV) oraz Komendą Główną Straży Pożarnej. Adresatami opracowania są w szczególności: underwriterzy, pracownicy biur likwidacji szkód, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz przedsiębiorcy.

Stałe urządzenia gaśnicze