Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego w systemie prywatnym.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego w systemie prywatnym”.
Niniejsze opracowanie jest rozszerzeniem referatów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej 13 grudnia 2016 r. przez Polską Izbę Ubezpieczeń.
Konferencję otworzyła Dorota M. Fal, Doradca Zarządu PIU, która podniosła kwestię sposobu działania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Rodzaje rehabilitacji powypadkowej omówiła prof. dr n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, która podkreśliła znaczenie rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej w powrocie poszkodowanego do zdrowia i życia codziennego.
Głos zabrała także dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, która omówiła znaczenie rehabilitacji w ograniczaniu niepełnosprawności i podniosła zagadnienie standardów rehabilitacji istniejących w Polsce.
W dalszej części spotkania głos zabrała dr hab. n. med. Joanna Bugajska – Kierownik Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, która omówiła wskazania do leczenia i rehabilitacji u osób po wypadkach.
Zwieńczeniem konferencji był wykład mec. Łukasza Wilmy, który w aspekcie uchwały SN z dnia 19 maja 2016 r. dotyczącej kosztów leczenia i rehabilitacji, zaprezentował optykę procesową i zasadność pokrywania kosztów leczenia prywatnego przez zakłady ubezpieczeń w świetle orzecznictwa sądowego.

Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej.