Program audytu – zarządzanie zmianą IT

W imieniu Podkomisji audytu i kontroli wewnętrznej PIU, zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją komisji pt. “Program audytu – zarządzanie zmianą IT”. Obecna publikacja jest kontynuacją opublikowanych na wiosnę br. planów audytu, dotyczących zarządzania siecią własną sprzedaży, outsourcingu oraz zarządzania skargami i reklamacjami. Obecna publikacja zachowuje podobną formę szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów. Jednocześnie przypominamy, że intencją autorów jest przekazanie materiału, który jest propozycją w przeprowadzeniu audytu tego obszaru. Ze względu na wielkość poszczególnych zakładów ubezpieczeń, różnice organizacyjne lub strukturalne oraz inne czynniki determinujące działalność zakładów ubezpieczeń, zaprezentowane programy są tylko i wyłącznie propozycją do wykorzystania do przeprowadzenia audytu tego obszaru.