„Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”. Niniejsze opracowanie jest rozszerzeniem referatów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej 14 kwietnia 2015 r. w ZUS. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, a współorganizatorami Polska Izba Ubezpieczeń oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem konferencji było wskazanie potrzeby budowy standardu oceny stanu zdrowia i funkcjonowania poszkodowanego oraz związanej z tym oceny szkód osobowych. Zagadnienie to zostało omówione z perspektywy sądów, zakładów ubezpieczeń oraz samego poszkodowanego.

„Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”