Wiadomości Ubezpieczeniowe

Wiadomości Ubezpieczeniowe

"Wiadomości Ubezpieczeniowe” są najstarszym polskim czasopismem o ubezpieczeniach, ukazującym się od 1947 r. Czasopismo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy - Presse International des Assurances (PIA). Od 2018 roku „Wiadomości Ubezpieczeniowe” przyjęły profil prawniczo-ekonomiczny. Przyjmujemy do publikacji teksty z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ubezpieczeń społecznych, a także prawa finansowego, prawa bankowego i europejskiego w zakresie powiązanym z rynkiem ubezpieczeń. Redakcja przyjmuje także artykuły dotyczące zagranicznego prawa ubezpieczeniowego oraz praktyki ubezpieczeniowej i orzeczniczej w innych krajach. Rada Programowa i redakcja zapraszają wszystkich, którzy chcieliby na łamach „Wiadomości Ubezpieczeniowych” przedstawić swoje poglądy, wyrazić opinię polemiczną, skomentować orzeczenie sądowe lub sporządzić recenzję najnowszej publikacji. Każdy z nadesłanych materiałów może przyczynić się do rozwoju myśli naukowej oraz właściwego pojmowania roli ochrony ubezpieczeniowej w procesach gospodarczych i społecznych.

Szczególnie chętnie przyjmujemy teksty (artykuły, komentarze), które dotyczą aktualnych problemów legislacyjnych, projektowanych regulacji, oraz bieżącej praktyki ubezpieczeniowej i sądowej. Czasopismo znajduje się w bazie ERIH +. Streszczenia opublikowanych artykułów są publikowane w bazach CEJSH, Index Copernicus, POLON oraz BazEkon.

Pełne artykuły są archiwizowane w bazie Central and European Online Library (CEEOL) od 2009 r., Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz Bibliotece Narodowej (wersja drukowana czasopisma). Obecnie punktacja czasopisma przez MEiN wynosi 70 pkt (zob. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Numer ISSN: 0137-7264. Numer e ISSN: 2956-803X. Od 2018 r. Wiadomości Ubezpieczeniowe wydawane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Redakcja „Wiadomości Ubezpieczeniowych”

Redaktor Naczelna - prof. dr hab. Ewa Bagińska (Uniwersytet Gdański); Zastępca Redaktor Naczelnej – dr hab. Władysław Wojciech Mogilski, em. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego; Redaktor tematyczny: dr hab. prof. UŚ Mariusz Fras (prawo cywilne, ubezpieczeniowe, prawo prywatne międzynarodowe , teksty interdyscyplinarne z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych); Redaktor tematyczna: dr hab. Monika Kaczala, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (ekonomia i finanse, teksty interdyscyplinarne z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, nauki ekonomii i finansów); Sekretarz Naukowy – dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska (Uniwersytet Gdański).

Rada Naukowa „Wiadomości Ubezpieczeniowych”

prof. dr hab. Michał Romanowski (przewodniczący) – Uniwersytet Warszawski, Christopher J. Robinette, Prof. of Southwestern Law School, Los Angeles, prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Israel Gilead – Hebrew University (Professor Emeritus), prof. Bernard A. Koch – Universität Innsbruck, dr hab. Robert Kurek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr hab. Magdalena Szczepańska – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Jakub Pokrzywniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Open Access Policy

The journal offers access to the contents in the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Similarity Check System.

Informacje dla autorów i czytelników
Procedura recenzowania artykułów
Autorzy
Recenzenci
Standardy etyczne

Wyszukaj wiadomości ubezpieczeniowe

Wyszukaj abstrakt

Wyszukaj roczny spis treści

Kontakt z redakcją:

wiad_ubezp@piu.org.pl

„Wiadomości Ubezpieczeniowe"

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa