ICF – nowe spojrzenie na człowieka

Publikacja będąca relacją z konferencji „ICF – nowe spojrzenie na człowieka” zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. przez Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Izby Ubezpieczeń.

ICF – nowe spojrzenie na człowieka