Publikacja „Program audytu – underwriting ubezpieczeń indywidualnych na życie”

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją Podkomisji pt. „Programy Audytu”. W tej edycji opublikowany został materiał dotyczący obszar audytu underwritingu ubezpieczeń indywidualnych na życie.
Przypominamy, że intencją Autorów jest przekazanie materiału, który jest propozycją w przeprowadzeniu audytu tego obszaru. Ze względu na wielkość poszczególnych zakładów ubezpieczeń, różnice organizacyjne lub strukturalne oraz inne czynniki determinujące działalność zakładów ubezpieczeń zaprezentowane programy są tylko i wyłącznie propozycją do wykorzystania do przeprowadzenia audytu tych obszarów.

Przygotowując ten materiał i przekazując go Państwu mamy nadzieję, że okaże się on pomocny w usprawnieniu Państwa pracy i podwyższeniu profesjonalizmu podczas realizacji zadań audytowych. Jednocześnie informujemy, że w najbliższej przyszłości planowane jest opublikowanie kolejnych programów audytu. O ich publikacji zostaną Państwo powiadomieni odpowiednim komunikatem.

Uprzejmie informujemy, że materiał ten jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Program audytu – underwriting ubezpieczeń indywidualnych na życie