Programy Audytu

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją Podkomisji pt. „Programy Audytu”. W tej edycji opublikowane zostały kolejne trzy propozycje obszarów do przeprowadzenia audytów. Są to:

Obecna publikacja jest kontynuacją opublikowanych w zeszłym roku planów audytu, dotyczących zarządzania siecią własną sprzedaży, outsourcingu oraz zarządzania skargami i reklamacjami oraz zarządzania zmianami w IT. Obecna publikacja zachowuje podobną formę szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów.  Przypominamy, że intencją autorów jest przekazanie materiału, który jest propozycją przeprowadzenia audytu tego obszaru. Ze względu na wielkość poszczególnych zakładów ubezpieczeń, różnice organizacyjne lub strukturalne oraz inne czynniki determinujące działalność zakładów ubezpieczeń, zaprezentowane programy są tylko i wyłącznie propozycją do wykorzystania do przeprowadzenia audytu tych obszarów. Przygotowując ten materiał i przekazując go mamy nadzieję, że okaże się on pomocny w usprawnieniu pracy. Jednocześnie informujemy, że w najbliższej przyszłości planowane jest opublikowanie kolejnych programów audytu.