Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej sp. z o.o.

Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej sp. z o.o. jest podmiotem gospodarczym powołanym do życia przez Polską Izbę Ubezpieczeń w czerwcu 2007 r. Zadaniem CEU dla realizacja zadań samorządu ubezpieczycieli w zakresie informacji i edukacji. CEU prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną oraz szkoleniową. Jest wydawcą czasopisma  „Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Właścicielem CEU sp. z o.o. jest Polska Izba Ubezpieczeń.

Adres CEU:
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. 022 420 51 34

NIP: 525 24 03 088

Numer Rachunku Bankowego:
37 1440 1387 0000 0000 0921 8068