Bez kategorii

01 mar: WU2018.3.2

Prawo do zapomnienia – ewolucja francuskiego modelu normatywnego deklaracji ryzyka ubezpieczeniowego w sektorze bancassurance Barbara Marlewska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.2 Abstract Celem…

01 mar: WU2018.3.1

Gminne spółki komunalne a pośrednictwo ubezpieczeniowe Dorota Sylwestrzak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.1 Abstract Autorka prezentuje wniniejszym artykule zagadnienie możliwości prowadzenia przez gminne…

01 lut: WU2018.2.5

Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę osoby najbliższej bezpośrednio poszkodowanego a odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń – przegląd orzecznictwa Katarzyna Chojecka Katarzyna Wiśniewska DOI:…

01 lut: WU2018.2.4

Przeniesienie wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego Artur Gruszczyński DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.4 Abstract Celem artykułu jest prawna analiza istotnego dla praktyki zagadnienia…

01 lut: WU2018.2.3

Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów w dyrektywie 2009/22/WE oraz w propozycji „nowego ładu dla konsumentów” Hanna Misiak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.3 Abstract Obowiązująca…

01 lut: WU2018.2.2

Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności Paulina Wyszyńska-Ślufińska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.2 Abstract Celem niniejszego artykułu…

01 lut: WU2018.2.1

Bliskie powiązania między agentem ubezpieczeniowym a innymi podmiotami w świetle ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń…

01 sty: WU2019.1.3

Kompensacja następstw wypadków związanych z ruchem samochodów autonomicznych w Stanach Zjednoczonych Katarzyna Wałdoch DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.3 Abstract Celem artykułu jest omówienie…

01 sty: WU2018.1.2

Skutki prawne nieudzielenia w terminie odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu rynku finansowego Ewa Bagińska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.2 Abstract W artykule zbadano skutki…