Bez kategorii

01 kwi: WU2017.4.4

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego – prowizja od ubezpieczyciela czy honorarium od ubezpieczającego? Marcin Wojtkowiak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.4.4 Abstract Wartykule podjęto próbę określenia,…

01 kwi: WU2017.4.1

Behawioralne aspekty decyzji dotyczących dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego (wnioski dla Polski) Wojciech Sieczkowski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.4.1 Abstract Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia…

01 mar: WU2017.3.2

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne Patryk Piątkowski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.2 Abstract Artykuł porusza problematykę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika…

01 mar: WU2017.3.1

W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków od wad ukrytych w obrocie deweloperskim Eugeniusz Kowalewski Michał P. Ziemiak Michał Marszelewski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.1 Abstract Celem…

01 mar: WU2017.3.4

Kalkulowanie finansowych skutków szkody na osobie powstałej na skutek śmierci jednego z żywicieli gospodarstwa domowego Anna Jędrzychowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.4 Abstract…

01 mar: WU2017.3.6

Japońskie ubezpieczenie od fałszywego oskarżenia o molestowanie w środkach komunikacji miejskiej – innowacja czy marketing? Agnieszka Bernardelli DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.6 Abstract…

01 mar: WU2017.3.5

Prace pogłębiarskie – analiza możliwości wykorzystania ubezpieczenia jako narzędzia zabezpieczenia interesów stron kontraktu Bartosz Janik DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.2 Abstract Jednym z…

01 mar: WU2017.3.3

Problematyka legitymacji materialnoprawnej sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela OC Patryk Pawlak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.3 Abstract W niniejszym artykule omówiono zagadnienie wzajemnych relacji…

28 lut: WU2017.2.1

Ekwiwalentność funduszowa i kompensacyjna w systemie zabezpieczenia społecznego – aspekt ubezpieczeniowy Tadeusz Szumlicz DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.1 Abstract Artykuł prezentuje aspektowe podejście…

28 lut: WU2017.2.7

Modele teorii zaufania – metoda kalkulacji składki ubezpieczeniowej w niejednorodnych portfelach polis Anna Chojan DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.7 Abstract Jedną z czynności…