WU2019.2.2

Multiagent w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń

Jakub Pokrzywniak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.2.2

Abstract

W artykule przedstawiono status multiagenta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Rozważaniom
poddano kwestie dotyczące podstaw działalności multiagenta oraz jego obowiązków. Ponadto wskazano różnice pomiędzy multiagentem a brokerem ubezpieczeniowym, a także poddano analizie aspekt
doradztwa obejmujący rozpoznanie i uwzględnienie potrzeb klienta.

 

Słowa kluczowe

multiagent, broker ubezpieczeniowy, dystrybucja ubezpieczeń, wynagrodzenie multiagenta, obowiązki informacyjne.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Byczko S., Serwach M., [w:] System prawa prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Katner W. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
Nawracała J., Wynagrodzenie w dystrybucji (cz. 2), „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2017, nr 12.
Pokrzywniak J., Multiagent jako specyficzny rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego, „Przegląd
Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 10.
Pokrzywniak J., Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej „multiagenta”, „Prawo Asekuracyjne”
2014, nr 3..