Bez kategorii

01 kwi: WU2018.4.6

Granice pojęcia ruchu pojazdu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości…

01 kwi: WU2018.4.5

Klauzule wyłączające ochronę ubezpieczeniową w konsumenckiej umowie ubezpieczenia ochrony prawnej – uwagi na tle wyroku niemieckiego Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof) z…

01 kwi: WU2018.4.4

Zdarzenie a wypadek ubezpieczeniowy – uwagi na tle konstrukcji przestępstwa tzw. oszustwa asekuracyjnego Maja Sikorska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.4 Abstract W artykule zbadano…

01 kwi: WU2018.4.3

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie punitive damages w prawie amerykańskim Izabela Adrych-Brzezińska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.3 Abstract Odszkodowanie karne…

01 kwi: WU2018.4.2

Analiza wymagań i potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zarys procesu Anna Czajkowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.2 Abstract Ustawa…

01 kwi: WU2018.4.1

Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – zagadnienia prawne Paweł Machulak Jakub Ziemba DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.1 Abstract Celem niniejszego artykułu jest…

01 mar: WU2018.3.7

Rola funkcji compliance w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń Wojciech Paś DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.7 Abstract Zasadniczym celem niniejszego artykułu…

01 mar: WU2018.3.6

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 marca 2016 r., I ACa 817/151 Mirosław Nesterowicz DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.6 Abstract…

01 mar: WU2018.3.5

Regres ubezpieczyciela OC wobec posiadacza pojazdu mechanicznego w kontekście zatrzymania mu prawa jazdy Adrian Wasielewski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.5 Abstract Zagadnienie regresu…

01 mar: WU2018.3.4

Bank jako uprawniony do dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia zawartej jako zabezpieczenie spłaty kredytu Natalia Szydłowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.4 Abstract Celem…