Bez kategorii

03 sty: wu2023.3.5

Narzędzia nadzorcze do naprawy zagrożonego niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń Paweł Sawicki DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.3.5 Abstrakt Trwają prace legislacyjne nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego…

03 sty: wu2023.3.4

Wyzwania dla sektora ubezpieczeniowego związane ze zmianami klimatycznymi Marianna Cicirko DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.3.4 Abstrakt Rosnące znaczenie problematyki ryzyka klimatycznego skłoniło autorkę…

03 sty: wu2023.3.3

Raportowanie niefinansowe jako źródło informacji o działaniach największych europejskich grup ubezpieczeniowych na płaszczyźnie środowiskowej zrównoważonego rozwoju (część 1. – wprowadzenie…