Bez kategorii

01 lt.: WU2021.2.7

Zastosowanie rozkładu α-stabilnego do modelowania zmian cen ubezpieczeń Norbert Duczkowski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.2.7 Abstract Głównym celem niniejszej pracy jest zastosowanie rozkładu…

01 lt.: WU2021.2.6

Zmiany podmiotowe w umowie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a realizacja opcji wykupu pojazdu będącego przedmiotem leasingu Mariusz Astasiewicz…

01 lt.: WU2021.2.5

W pułapce braku ochrony. obrona szerokiego pojęcia ruchu pojazdu na gruncie przepisów o ubezpieczeniu oc posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartosz Kucharski…

01 lt.: WU2021.2.4

Mediacja w sporach na rynkach finansowych na przykładzie centrum Mediacji Sądu Polubownego przy komisji nadzoru finansowego Marta J. Skrodzka, Anna…

01 lt.: WU2021.2.3

Ocena roli wyspecjalizowanych centrów mediacji na przykładzie Wydziału Pozasądowego rozwiązywania Sporów w Biurze rzecznika finansowego Marta J. Skrodzka, Anna Szafranek…

01 lt.: WU2021.2.2

Financial ombudsman w wielkiej Brytanii jako efektywny alternatywny system rozstrzygania sporów na rynku finansowym – lekcja dla Polski? Iwona Dorota…