XIII Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa”

W Szczecinie odbyła XIII Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa”.

Patronat merytoryczny nad nią objęła PIU, zaś partnerem głównym był PZU SA.

Podczas konferencji – oprócz prelegentów z krajowego rynku ubezpieczeniowego oraz polskiego świata nauki – zebrano doświadczenia w zakresie przestępczości ubezpieczeniowej z innych krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Swoje wystąpienia prezentowali mówcy z Belgii, Białorusi, Czech, Holandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. 

Był to kolejny głos w sprawie potrzeby zjednoczenia się ubezpieczycieli w walce z przestępczością. Zjawisko to wpływa na znaczne choć trudne do oszacowania, straty finansowe ubezpieczycieli, a w konsekwencji godzi w każdego ubezpieczającego.

Paneliści podkreślali ponadto konieczność doprowadzenia do wymiany informacji pomiędzy ubezpieczycielami w kraju i poza granicami, z uwagi na coraz częściej spotykany transgraniczny wymiar przestępczości.

Patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości RP oraz Komendant Główny Policji. Głównym sponsorem konferencji było PZU.

Poniżej materiały konferencyjne do pobrania:

Wystąpienie Roberta Dąbrowskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Przestępczości Ubezpieczeniowej PIU

Wystąpienie Mirosława Kumanka, Kierownika Sekcji ds. Europolu Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji

Wystąpienie Sandrine Noel, Kierownika Ubezpieczeń Ogólnych CEA

Tłumaczenie wystąpienia Sandrine Noel

Wystąpienie Viktorasa Paliunasa z PZU Lietuva

Wystąpienie Swietoslawa Radczuka z PZU Ukraina

Wystąpienie Segey’a Yakubittskiy’a, Zastępcy Dyrektora Generlanego Belgosstrakh

Tłumaczenie wystąpienia Segey’a Yakubittskiy’a

Wystąpienie Wernera Postmy, Konsultanta Fundacji na rzecz Zwlaczania Przestępstw dt. Pojazdów Mechanicznych AVC

Tłumaczenie wystąpienia Wernera Postmy

Wystąpienie przedstawiciela firmy Oranta

Tłumaczenie wystąpienia przedstawiciela firmy Oranta

Wystąpienie Vishala Marria, Globalnego Kierownika ds. Usług Finansowych Detica-NetReveal z Wielkiej Brytanii

Tłumaczenie wystąpienia Vishala Marria

Wystąpienie prof. Stanisława Flejterskiego, Kierownika Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytety Szczecińskiego

Wystąpienie prof. Jerzego Handschkego, Kierownika Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wystąpienie prof. Piotra Kruszyńskiego z Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wystąpienie prof. Tadeusza Szumlicza, Kierownika Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wystąpienie Jacka Jurzyka, Wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej PIU ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy

Wystąpienie Pawła Mirowskiego, Kierownika Zespołu Operacyjno – Dochodzeniowego Uniqa TU SA

Wystąpienie przedstawiciela firmy Coris