21
04.10
09
04.10
09
04.10

Risk Forum – III edycja

Trzecia edycja konferencji RISK FORUM za nami. Spotkanie skierowane było do kadry zarządzającej i ekspertów zajmujących się ryzykiem w instytucjach finansowych bankach, zakładach ubezpieczeń oraz firmach leasingowych.

22
03.10

PIU na konferencji o rynku medycznym

17 marca odbyła się w Warszawie konferencja „HealthMEEX 2009/2010 – Rynek Medyczny – Wydarzenia i perspektywy 2009/2010” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, Medford Healthcare Solutions oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.

15
03.10
01
02.10

Praktyki i staże w bankach i instytucjach finansowych

Przedstawiciele rządu oraz uczelni wyższych, głównie z działów kadr organizujących praktyki i staże dla studentów, a także reprezentanci banków i ubezpieczycieli wzięli udział w konferencji Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich pt.: „Praktyki i staże w bankach i instytucjach finansowych dla studentów kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość (w tym bankowość i ubezpieczenia) na podstawie wybranych przykładów”.

25
01.10

Rola Ubezpieczeń w Gospodarce Narodowej

24 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP Polska Izba Ubezpieczeń i Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP po raz pierwszy w historii zorganizowały wspólną konferencję, której tematem była „Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej”.

13
01.10
10
12.09

Warsztaty nt. Solvency II

2 grudnia w siedzibie firmy Deloitte, (al. Jana Pawła II 19) odbyły się warsztaty pt. „Podsumowanie wydarzeń legislacyjnych Solvency II, Poziom 2 wymogów prawnych Unii Europejskiej w ramach Filaru 1, Komentarze CEA do 2-giej fali dokumentów konsultacyjnych CEIOPS” organizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Deloitte.

02
12.09