Podsumowanie seminarium o usługach cloud computing’u w działalności ubezpieczeniowej

12 lutego br. odbyło się seminarium zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń wraz z Kancelarią Prawniczą Domański Zakrzewski Palinka poświęcone tematyce możliwości wykorzystania usług cloud computingu w działalności ubezpieczeniowej. Prelegentami byli radcowie prawni oraz adwokaci z Kancelarii.
Prelegenci w swych wystąpieniach omówili istotne z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych zapisy prawne, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu umów z dostawcami usług CC. Ponadto zaprezentowano zalety i ryzyka modelu świadczenia usług w chmurze. Uczestnicy seminarium dyskutowali na temat kategorii danych przetwarzanych w chmurze w ujęciu różnych podstaw prawnych, takich jak dane osobowe, tajemnica przedsiębiorstwa, bankowa czy ubezpieczeniowa.
Opierając się na ustawie o ochronie danych osobowych oraz opinii 5/2012 Grupy Roboczej Art. 29
w sprawie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, zaprezentowano zasady zgodnego
z prawem przetwarzania danych osobowych, które stanowić mogą kompendium wiedzy istotnie wspierające te z zakładów, które rozważają decyzję o wykupieniu usług cloud computing’u.

Rozwinięto także wątek tajemnicy ubezpieczeniowej w kontekście odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego za jej naruszenie, przywołując obowiązujące przepisy prawa polskiego. Prawnicy zwrócili również uwagę na europejskie regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń związane
z outsourcingiem usług IT, które znajdą odzwierciedlenie w prowadzonych przez Ministerstwo Finansów pracach nad projektem założeń do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.

Pozostając w tematyce outsourcingu prelegentki przedstawiły nowe obowiązki i zakres odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń wynikające z Dyrektywy 2009/138/WE w sprawie podejmowania i wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tzw. Wypłacalność II), a także omówiły projektowane uprawnienia nadzorcze dla KNF.

Prezentacja_raport_Cloud_Comp_dane_osobowe.pdf 
Prezentacja_raport_Cloud_Comp_tajemnica_ubezpieczeniowa.pdf 
Prezentacja_raport_Cloud_Comp_umowa.pdf 
Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej.pdf