Seminarium dotyczące zagadnień dotyczących prognozy pogody i groźnych zjawisk meteorologicznych

22 kwietnia bieżącego roku Polska Izba Ubezpieczeń wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeprowadziła w siedzibie Instytutu seminarium dotyczące prognoz pogody i groźnych zjawisk meteorologicznych.
Wydarzenie to było przygotowane dla członków Komisji Ubezpieczeń Majątkowych, Podkomisji Ubezpieczeń Rolnych, Reasekuracji oraz Grup Roboczych ds. zarządzania ryzykiem oraz opracowania systemu powszechnych ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych.
Wystąpienia przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu dotyczyły: terminologii komunikatów meteorologicznych, analizy zjawisk burzowych, regulaminu wydawania ostrzeżeń meteorologicznych oraz sposobu uzyskiwania i przetwarzania informacji ze stacji meteorologicznych oraz radarów meteorologicznych. Omówione zostały również zjawiska ekstremalne w hydrologii oraz kwestie związane z wdrażaniem Dyrektywy Powodziowej UE. Uczestnicy seminarium mogli także zobaczyć, jak wygląda monitorowanie przebiegu warunków i zjawisk meteorologicznych w praktyce.
Materiały dostarczone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znaleźć można poniżej:

Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne – Katarzyna Bednarek

Ostrzeżenia meteorologiczne – Ewa Łapińska

Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja – Michał Ogrodnik

Wykorzystanie radaru meteorologicznego do detekcji i prognozy zjawisk meteorologicznych – Mateusz Barczyk

Ekstremalne zjawiska w hydrologii – Jerzy Niedbała