XVI Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa”

W dniach 14-15  marca 2013 roku, w Hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbyła się XVI edycja  Międzynarodowej Konferencji „Przestępczość Ubezpieczeniowa”. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński oraz Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Tegoroczna konferencja koncentrowała się na zjawisku przestępczości we wszystkich obszarach procesu ubezpieczeniowego. Wygłoszone prelekcje oraz głosy uczestników, potwierdziły tezę, iż przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej należy traktować w sposób holistyczny, jako proces zarządzania ryzykiem.

Do współpracy przy tworzeniu konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele takich obszarów jak aktuariat, underwriting, audyt, departamenty prawne, komórki  sprzedaży i obsługi posprzedażowej, tak, aby możliwe było spojrzenie na przeciwdziałanie przestępczości jako długoterminową strategię, obejmującą swoim zasięgiem działania od stworzenia produktu, poprzez sprzedaż aż po czynności likwidacyjne.

Licznie obecni przedstawiciele rynku ubezpieczeniowego podkreślali, że tylko szeroka optyka spojrzenia na obszary zagrożenia przestępczością umożliwi wprowadzenie skutecznych mechanizmów pozwalających na przeciwdziałanie temu zjawisku.

Polska Izba Ubezpieczeń dziękuje współorganizatorom za podjęcie kolejny raz tej cennej dla rynku ubezpieczeń inicjatywy. Szczególne uznanie należy się osobom działającym społecznie w ramach Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej i Podkomisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości w Ubezpieczeniach na Życie, za włożony wkład w zorganizowanie istotnego merytorycznie kolejnego spotkania omawiającego problematykę przestępczości popełnianej na szkodę zakładów ubezpieczeń.

Konferencji towarzyszyło powstanie publikacji, będącej nie tylko dokumentacją merytoryczną, ale także skarbnicą wiedzy praktycznej dla rynku. Materiały konferencyjne można zamówić za pośrednictwem strony organizatora przedsięwzięcia:

http://www.szczecin-expo.org/