Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki

11 kwietnia 2013 r. odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencja poświęcona problematyce ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk), pt. „Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki”. Partnerem merytorycznym konferencji była kancelaria Dentons. Konferencja PIU była największym jak dotąd w Polsce merytorycznym forum dyskusji na temat ufk.

Ponad 180 uczestników wysłuchało przemówienia otwierającego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzeja Jakubiaka. Przewodniczący podkreślał potrzebę minimalizowania nieetycznych zjawisk, towarzyszących sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (tzw. misselingu) oraz jednoznacznie poparł samoregulację rynku ubezpieczeniowego, zapewniającą klientom transparentną informację o korzyściach i ryzykach związanych z zakupem ubezpieczeń inwestycyjnych.

Konferencja składała się z trzech paneli. W pierwszym prof. dr hab. Michał Romanowski, dr hab. Magdalena Szczepańska a także prof. dr hab. Aleksander Chłopecki przedstawili zagadnienia prawne związane z otoczeniem UFK oraz instytucją samoregulacji.

Kolejny panel poświecony był roli i znaczeniu produktów z UFK dla gospodarki światowej i polskiej. Prezentacje Mirosława Kowalskiego reprezentującego Limra Europe oraz Michała Duńca reprezentującego Analizy Online, podkreślały rolę jaką ubezpieczenia z UFK pełnią w zakresie budowy kapitału na przyszłą emeryturę. Głównym punktem tej części konferencji była prezentacja projektu Rekomendacji w sprawie dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z UFK przedstawiona przez Marcina Łuczyńskiego, członka zarządu PIU oraz Marcina Krzykowskiego z firmy Milliman.

Prezentacje z konferencji
Rekomendacja dobrych praktyk
Przykład karty produktu
Prezentacja celów i roli rekomendacji