Projektowane przepisy umowy ubezpieczenia w Kodeksie Cywilnym

11 marca 2013 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP, przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Projektowane przepisy umowy ubezpieczenia w Kodeksie Cywilnym” organizowana przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach, Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.

Na konferencji zaprezentowany został projekt przepisów ogólnych umowy ubezpieczenia w Kodeksie Cywilnym, nad którymi prace prowadzone są w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Ponadto przedstawiony był aktualny stan prac nad europejskim projektem umowy ubezpieczenia oraz aspekty prawnej ochrony konsumenta w odniesieniu do projektowanych przepisów.