Konferencje i seminaria

14 grudnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się kolejne seminarium specjalistyczne dla Policji dotyczące przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej….

Komisja ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń wspólnie z Biurem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji zorganizowała seminarium dotyczące…

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte zaprasza na seminarium organizowane przez Podkomisję ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej PIU pod…

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą audytorsko-doradczą KPMG organizuje 13 grudnia 2023 r. seminarium pt.: „Zmiany regulacyjne wpływające na…

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza na seminarium Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pt. “Efektywność audytu wewnętrznego – jak doskonalić procesy audytowe?”, które…

16 listopada br. w Hotelu Holiday Inn w Józefowie odbył się kongres bancassurance pt. „Klient – bank – ubezpieczyciel –…

20 czerwca 2023 r. odbyło się seminarium reasekuracyjne „Odpowiedź reasekuracji na ryzyka inflacji i wojny”. W wydarzeniu tym wzięło udział…

1 2 3 18