Opodatkowanie firm ubezpieczeniowych: seminarium podatkowo-prawne

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą Deloitte zorganizowała 27 listopada br. seminarium pt: „Opodatkowanie firm ubezpieczeniowych: seminarium podatkowo-prawne”. Prelegentami byli specjaliści z firmy Deloitte.

Po przywitaniu uczestników, najistotniejsze zmiany z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, jakie niesie ze sobą zmiana ustawy o CIT omówili Ewelina Gryczyńska i Szymon Dąbek. Ustawa uchwalona przez Sejm 16 listopada 2012 r. przekazana została do Senatu i będzie rozpatrzona na posiedzeniu 29 listopada.

Następnie Michał Chyła przedstawił zmiany w projekcie ustawy o VAT, która w chwili obecnej znajduje w Sejmie i jest po drugim czytaniu. Planowany termin wejścia w życie nowych uregulowań to 1 stycznia 2013 r., chociaż część przepisów obowiązywać będzie dopiero od 1 stycznia 2014 r. Przepisy dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, prawa do odliczania podatku naliczonego, faktur korygujących i fakturowania.

Kolejną prelegentką była Joanna Świerzyńska, omawiająca zagadnienia związane z podatkowym rozliczeniem pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce przez firmy zagraniczne oraz oddelegowanych przez firmy ubezpieczeniowe do pracy za granicą.

Hubert Żółw omówił funkcjonowanie rynku bancassurance i możliwe zmiany, skupiając się na trzech rekomendacjach ZBP i PIU oraz aktualnym stanowisku KNF. Zaznaczył, iż na początku przyszłego roku należy spodziewać się wydania rekomendacji przez nadzór w tej sprawie.

Rafał Sadowski przedstawił szerokie spektrum zagadnień związanych z cenami transferowymi. Politykę władz skarbowych w odniesieniu do cen transferowych, sposoby ograniczanie ryzyka cen transferowych (miedzy innymi poprzez zawieranie omów cenowych), eliminacje podwójnego opodatkowania. Zakończył wystąpienie omawiając propozycje zmian w istniejących przepisach.

Kolejnym prelegentem był Marcin Olecki, który skupił się na zagadnieniu FATCA. Po zapoznaniu uczestników seminarium z tematyką, historią i stanem obecnym zaproponowanego przez rząd USA, rozwiązania mającego na celu wykrywanie dochodów amerykańskich obywateli i rezydentów podlegających opodatkowaniu w USA, skupił się na rynku polskim. Rząd polski podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie podpisania umowy bilateralnej z rządem USA w sprawie FATCA w wersji wzajemnej. Umowa powinna zostać podpisana do końca przyszłego roku. Jeszcze raz potwierdzono, iż FATCA jest zagadnieniem z obszaru compliance, często mylnie przypisywanym do podatków prawdopodobnie z powodu „podatków” znajdujących się w jej nazwie (Foreign Account TAX Compliance ACT).

Seminarium zakończył Jakub Żak, przedstawiając bieżące orzecznictwo i praktykę podatkową w sektorze ubezpieczeń. Skomentował kilka ciekawych wyroków sądów gospodarczych skupiając się na zwolnieniu procesu likwidacji szkód z opodatkowania VAT. Zapoznał zebranych z dwiema interpretacjami ogólnymi Ministra Finansów w sprawie podatku VAT i podatku CIT przy reasekuracji biernej.

Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 150 osób, pracowników zakładów ubezpieczeń i środowisk naukowych.

Prezentacje z seminarium