Konferencje i seminaria

Ponad 100 osób gościło na X edycji seminarium z serii „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”.

Pomiędzy Instytucjami publicznymi, odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe oraz ubezpieczycielami, powinna następować intensywna wymiana informacji o ewentualnych zagrożeniach żywiołami. Dzięki temu szybciej i skuteczniej udzielana będzie pomoc poszkodowanym.

Ponad 300 osób zgromadziła konferencja pt. „Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych”. Konferencję zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prawie 150 osób zgromadziła konferencja  „Obowiązkowe, niekomunikacyjne ubezpieczenia OC w Polsce”, która odbyła się 20 czerwca w sali Kolumnowej Sejmu RP.

W  dniu 12 maja br. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń seminarium reasekuracyjne pt. „Wzrost wartości szkód osobowych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ujęciu reasekuracji”.

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy z firmą ERNST & YOUNG zorganizowała w dniu 11 maja br. seminarium pt: „ Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA”.

15 kwietnia odbyła się  IX edycja seminarium z serii: „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”.

Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeniowym podczas IV edycji Risk Forum –największej w Polsce konferencji poświęconej ryzyku w instytucjach finansowych – zastanawiali się nad zadaniami wynikającymi z wdrażania dyrektywy europejskiej Solvency II.

16 grudnia br. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz  Katedrę Ubezpieczenia Społecznego SGH seminarium pt. „Przestępczość ubezpieczeniowa i metody jej przeciwdziałania”.

W  dniu 9 grudnia br. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencja pt. „Powódź – Infrastruktura – Finansowanie”.