Konferencje i seminaria

Prawie 150 osób wzięło udział w zorganizowanej przez PIU II Międzynarodowej Konferencji pt. „Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce”. Honorowy patronat nad konferencją objął Pan Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy ekspertów Komisji Nadzoru Finansowego oraz PricewaterhouseCoopers zorganizowała seminarium pt: „Wycena instrumentów finansowych w warunkach kryzysu finansowego oraz rachunkowość ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych”.

Ponad 300 osób wzięło udział w zoragnizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencji naukowej pt. “Zadośćuczynienie po nowelizacji kodeksu cywilnego na tle doświadczeń europejskich”. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości RP.

Z ogromnym zainteresowaniem gości targów TT Warsaw spotkał się panel dyskusyjny, dotyczący Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych (FZT). Panel zorganizowały wspólnie Polska Izba Ubezpieczeń oraz Polska Izba Turystyki.

Z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz „Gazety Chłopskiej” w siedzibie Izby odbyła się debata na temat stanu ubezpieczeń rolnych w Polsce.

Polska Izba Ubezpieczeń po raz pierwszy wzięła udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy. W tegorocznej edycji, która odbywała się w dn. 9 – 12 września, PIU zorganizowała panel dyskusyjny pt. „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako element ochrony zdrowia w Europie”.

O potrzebie stworzenia w Polsce Kodeksu Ubezpieczeniowego – jednolitej regulacji określającej zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Polska Izba Ubezpieczeń oraz The Geneva Association, centrum badań i analiz strategicznych rynku ubezpieczeniowego zorganizowały konferencję pt.: „Solvency II – porozumienie końcowe”. Patronat objął Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

1 16 17 18