Zadośćuczynienie po nowelizacji Kodeksu cywilnego

Ponad 300 osób wzięło udział w zoragnizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencji naukowej pt. “Zadośćuczynienie po nowelizacji kodeksu cywilnego na tle doświadczeń europejskich”. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości RP.

Konferencja rozpoczęła się od odczytania listu, jaki do Prezesa Zarządu PIU, Jana Grzegorza Prądzyńskiego, wystosował Pan Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości RP.

– PIU jest otwartym i nowoczesnym samorządem gospodarczym, czującym się pewnie na wspólnym europejskim rynku. Najważniejsze dyskusje prowadzi przy odsłoniętej kurtynie i w sposób transparentny prezentuje swoje stanowisko. Jestem głęboko przekonany, ze rozpoczęta przez państwa dyskusja przyczyni się do wypracowania rozwiązań, które pozwolą uniknąć znaczących rozbieżności w praktyce orzeczniczej w zakresie zasądzania zadośćuczynień za śmierć najbliższego członka rodziny – podkreślał Piotr Kluz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który w imieniu Ministra odczytał list gościom konferencji.

Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się od wystąpień, ukazujących problem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w innych krajach europejskich. Prof. Ewa Bagińska z Uniwersytetu Gdańskiego pokazywała podczas prezentacji różnice w systemach zadośćuczynień m.in. w Hiszpanii, Francji, Grecji i Austrii. Caterina Sganga ze Scuola Superiore Sant’Anna w Pizie skupiła się na systemie włoskim. Funkcjonowanie zadośćuczynień m.in. w Szwecji i Wielkiej Brytanii zaprezentowane zostało podczas prezentacji dr Jakuba Pokrzywniaka, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, radcy prawnego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Problemy niedoregulowania kwestii zadośćuczynienia, możliwych rozbieżności interpretacyjnych oraz braku praktyki orzeczniczej uwypuklone zostały w prezentacjach Zbigniewa Strusa, sędziego Sądu Najwyższego oraz dr Moniki Wałachowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w którym prócz prelegentów wziął udział także Mariusz Wichtowski, Prezes Zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Aby obejrzeć relację fotograficzną z konferencji należy przejść do Galerii zdjęć.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie prezentacje wszystkich panelistów, występujących na konferencji oraz list, jaki do Prezesa Zarządu PIU wystosował Pan Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości RP.

Materiały konferencyjne 

List Ministra Sprawiedliwości do Prezesa Zarządu PIU

Prezentacja Pani Cateriny Sgangi w języku polskim