Kierunki rozwoju ubezpieczeń rolnych w Polsce

Prawie 150 osób wzięło udział w zorganizowanej przez PIU II Międzynarodowej Konferencji pt. „Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce”. Honorowy patronat nad konferencją objął Pan Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas konferencji analizowano doświadczenia producentów rolnych i zakładów ubezpieczeń w zakresie dotychczasowego funkcjonowania ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wystąpienia krajowych i zagranicznych gości spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Konferencję zamykał panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli rządu, środowiska ubezpieczeniowego, naukowego oraz rolniczego.

Aleksandra Szelągowska, dyrektor departamentu finansów MRiRW zwróciła uwagę, że sytuacją idealną byłoby, gdyby rolnicy sami oceniali ryzyko nieposiadania ubezpieczenia upraw i w ten sposób dopasowywali ochronę do potrzeb swojego gospodarstwa.

Dr Krzysztof Łyskawa z UE w Poznaniu zwrócił uwagę, że proces budowania świadomości wśród rolników musi potrwać, dlatego system ubezpieczeń dotowanych nie upowszechni się w Polsce z dnia na dzień.

Marek Froelich, z Opolskiej Izby Rolniczej zwrócił uwagę, że właściciele gospodarstw z województwa opolskiego często, również w celach zarobkowych, wyjeżdżają za granicę, gdzie mają możliwość zdobycia wiedzy na temat ubezpieczeń rolnych na znacznie dojrzalszych od polskiego rynkach.

Konrad Rojewski, przewodniczący Podkomisji Ubezpieczeń Rolnych PIU, zaznaczył, że z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń, oferujących ubezpieczenia dotowane, system jak do tej pory funkcjonuje bardzo dobrze. Głównym natomiast zadaniem, stojącym nie tylko przed ubezpieczycielami, ale także rządem i izbami rolniczymi jest edukacja rolników w zakresie ubezpieczeń.

Aleksandra Szelągowska podsumowała, że pełny obraz systemu ubezpieczeń dotowanych w Polsce będziemy mogli zobaczyć za 5-7 lat. Tyle bowiem czasu potrzeba, by ten świeży wciąż system dojrzał.

Konferencja odbyła się 17 listopada br. w Warszawie w hotelu Holiday Inn. Patronat medialny nad konferencją objęli: magazyn Top Agrar Polska, Dziennik Ubezpieczeniowy oraz Gazeta Chłopska.

Fotoreportaż z tego wydarzenia można obejrzeć w Galeriach zdjęć.

Poniżej udostępniamy prezentacje z konferencji:

Prezentacja dr. Krzysztofa Łyskawy z Unierersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Prezentacja Marka Froelicha, wiceprezesa Opolskiej Izby Rolniczej,

Prezentacja Aleksandry Szelągowskiej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Prezentacja dr. Rainera Langnera, prezydenta International Association of Agricultural Production Insurers,

Prezentacja Holgera Schwarza z Munich Re,

Prezentacja dr. Ericha Kastena z Reinsurance Consultants,

Prezentacja dr Moniki Kaczały z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Szczegółowy program prelekcji znaleźć można na stronie z zapowiedzią konferencji.