Eksperci PIU i PwC o wpływie nowelizacji przepisów podatkowych

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą PricewaterhouseCoopers zorganizowała seminarium pt: „Wpływ nowelizacji przepisów podatkowych na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń”.

Seminarium przeznaczone było dla pracowników działów podatkowych i księgowych zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz dla instytucji, które współpracują z Izbą. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 100 osób.

Podczas seminarium prelekcje wygłosili eksperci z firmy PricewaterhouseCoopers oraz PZU. Omówione zostały zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT, czynności cywilnoprawnych – PCC, podatkiem dochodowym od osób fizycznych w kontekście UFK – PIT oraz podatkiem VAT w związku z planowaną implementacja dyrektywy unijnej. Wystąpienia zilustrowane zostały ciekawymi przykładami praktycznego działania i interpretacji przepisów przez polskie organy podatkowe.

Seminarium zostało przez uczestników wysoko ocenione od strony merytorycznej.

Zainteresowani tą problematyką mogą pobrać materiały seminaryjne oraz prezentację PIU.