Rola Ubezpieczeń w Gospodarce Narodowej

24 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP Polska Izba Ubezpieczeń i Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP po raz pierwszy w historii zorganizowały wspólną konferencję, której tematem była „Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej”.

Celem konferencji było przedstawienie roli ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Podczas spotkania zostały również przedstawione konkretne propozycje wykorzystania doświadczeń rynku ubezpieczeniowego w przygotowywaniu nowych rozwiązań prawnych.

W skład Rady Programowej Konferencji weszli: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz ze Szkoły Głównej Handlowej – przewodniczący Rady, Józef Zych – wiceprzewodniczący Rady Programowej, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP VI kadencji, Jerzy Kozdroń – przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP VI kadencji, Ryszard Bociong – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, a także Grzegorz Prądzyński i Andrzej Maciążek – Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń, Adam Gwara – doradca Zarządu PIU oraz dr Marcin Kawiński – ze Szkoły Głównej Handlowej, który pełnił rolę sekretarza Rady Programowej.

Podsumowanie konferencji ukazało się w numerze specjalnym “Wiadomości Ubezpieczeniowych”.