Wyjątkowa debata o ubezpieczeniach rolnych

W trakcie spotkania omówiono szereg zagadnień. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie ubezpieczeń dotowanych.
W spotkaniu uczestniczyli: poseł Leszek Korzeniowski–  przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi, Aleksandra Szelągowska – dyrektor Departamentu Finansów MRiRW, Robert Jakubiec – członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Stanisław Wittek – dyrektor Biura Federacji Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz grono ekspertów z Podkomisji Ubezpieczeń Rolnych PIU: Konrad Rojewski – przewodniczący, Halina Cieślak, Mirosław Kowalczyk, Andrzej Janc i Andrzej Pitynski.
Gospodarz spotkania, Andrzej Maciążek, członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń podkreślił ważną rolę, jaką pełni PIU w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń. Jednym z zadań Izby jest prowadzenie działalności edukacyjnej i prezentowanie pełnej informacji o ubezpieczeniach rolnych.
W dyskusji zwracano uwagę, że brakuje akcji informacyjnych skierowanych do rolników, w tym także ze strony resortu rolnictwa. Zwłaszcza, że świadomość ubezpieczeniowa rolników nie jest wysoka.
Dyrektor Aleksandra Szelągowska wskazała na pozytywne strony już wprowadzanych zmian, poprawek w ustawie ubezpieczeniowej. W pierwszym roku obowiązywania ustawy z dopłatami z budżetu do składek takie umowy z zakładami ubezpieczeniowymi zawarło 11 tys. rolników. Rok później już 29 tys. rolników. W zeszłym roku 87 tys. rolników.
Debata wykazała, że jest pełna wola, by stworzyć takie rozwiązania systemowe, aby były jak najbardziej przyjazne rolnikom, bo to oni są beneficjentami tego systemu, a zakłady ubezpieczeniowe były postrzegane jako solidny, rzetelny partner rolnika.