Warsztaty nt. Solvency II

2 grudnia w siedzibie firmy Deloitte, (al. Jana Pawła II 19) odbyły się warsztaty pt. „Podsumowanie wydarzeń legislacyjnych Solvency II, Poziom 2 wymogów prawnych Unii Europejskiej w ramach Filaru 1, Komentarze CEA do 2-giej fali dokumentów konsultacyjnych CEIOPS” organizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte.

Seminarium adresowane było do pracowników zakładów ubezpieczeń oraz instytucji współpracujących z Izbą (m.in. MF, KNF, Rzecznik Ubezpieczonych).

Program warsztatów

Materiały seminaryjne cz. I

Materiały seminaryjne cz. II