VI edycja seminarium – Jakość Danych w Systemach Informatycznych

Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się seminarium PIU pt. “Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”. Była to już VI edycja tego organizowanego cyklicznie przez PIU seminarium. Spotkanie odbyło się w Warszawie, 7 października 2009 r. w hotelu Holiday Inn przy ul. Złotej 48/54.

Materiały z seminarium

 1. PIU jako Centrum Kompetencyjne sektora ubezpieczeniowego w obszarze standaryzacji i zarządzania jakością informacji – prezentacja dorobku Podkomisji Standaryzacji Informacji oraz DZIU PIU – dr Stefan Szyszko, PIU
 2. Normalizacja dobrowolna jako skuteczny mechanizm samoregulacji rynku usług ubezpieczeniowych – Jolanta Kochańska – Zastępca Prezesa PKN ds. normalizacji
 3. Projektowane zmiany statusu prawnego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) – nowe zasady kontroli wewnętrznej ochrony danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych – dr Grzegorz Sibiga – Instytut Nauk Prawnych PAN, ekspert prawny Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 4. Projekt ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej – szanse i znaczenie dla rynku ubezpieczeń, mec. Xawery Konarski – Traple Konarski Podrecki Kancelaria Prawna sp.j.; Ekspert Prawny PIIT i PIU
 5. Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej – nowa szansa biznesowa dla zakładów ubezpieczeń – Anna Marcinkowska, Pełnomocnik Zarządu ds. Prawnych; KRD
 6. Wykorzystanie XBRL w sektorze ubezpieczeń – aktualne projekty i plany – Bartosz Ochocki, XBRL
  Wzrost wymagań użytkowników systemu – wyzwaniem dla integratora danych – Michał Słoniewicz, Dyrektor Departamentu Jakości Danych; BIK
 7. Geograficzny rozkład błędów w danych gromadzonych w OI UFG – Wojciech Bijak – p.o. Dyrektora OI UFG , Przemysław Czapliński – Konsultant,Doradca OI UFG, Krzysztof Hrycko, administrator Aplikacji, UFG
  Zmiana modelu wymiany danych CEPiK – UFG – Zakłady Ubezpieczeń Andrzej Szyszko – p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju Ewidencji Państwowych DEPIT, Kierownik Strategicznego Zespołu ds. Jakości Danych; MSWiA
 8. Nowy system raportowania zakładów ubezpieczeń do organu nadzoru Małgorzata Pawlak-Kalemba – Naczelnik Wydziału Narzędzi Analitycznych w Departamencie Monitorowania Ryzyk Ubezpieczeniowych, Komisja Nadzoru Finansowego

Materiały z poprzedniej (V) edycji, która odbyła się 25 marca 2009 r., można znaleźć tu.