Konferencje i seminaria

Blisko 100 osób wzięło udział w VII edycji seminarium pt. „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń” organizowanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Ponad 150 osób gościło na zorganizowanej przez PIU konferencji pt. „Prywatne ubezpieczenia szpitalne – szanse, wyzwania i ograniczenia”, organizowaną pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia RP.

Trzecia edycja konferencji RISK FORUM za nami. Spotkanie skierowane było do kadry zarządzającej i ekspertów zajmujących się ryzykiem w instytucjach finansowych bankach, zakładach ubezpieczeń oraz firmach leasingowych.

17 marca odbyła się w Warszawie konferencja „HealthMEEX 2009/2010 – Rynek Medyczny – Wydarzenia i perspektywy 2009/2010” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, Medford Healthcare Solutions oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.

W Szczecinie odbyła XIII Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa”. Patronat merytoryczny nad nią objęła PIU, zaś partnerem głównym był PZU SA.

Przedstawiciele rządu oraz uczelni wyższych, głównie z działów kadr organizujących praktyki i staże dla studentów, a także reprezentanci banków i ubezpieczycieli wzięli udział w konferencji Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich pt.: „Praktyki i staże w bankach i instytucjach finansowych dla studentów kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość (w tym bankowość i ubezpieczenia) na podstawie wybranych przykładów”.

24 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP Polska Izba Ubezpieczeń i Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP po raz pierwszy w historii zorganizowały wspólną konferencję, której tematem była „Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej”.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się seminarium PIU pt. “Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”. Była to już VI edycja tego organizowanego cyklicznie przez PIU seminarium.

2 grudnia w siedzibie firmy Deloitte, (al. Jana Pawła II 19) odbyły się warsztaty pt. „Podsumowanie wydarzeń legislacyjnych Solvency II, Poziom 2 wymogów prawnych Unii Europejskiej w ramach Filaru 1, Komentarze CEA do 2-giej fali dokumentów konsultacyjnych CEIOPS” organizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Deloitte.

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą PricewaterhouseCoopers zorganizowała seminarium pt: „Wpływ nowelizacji przepisów podatkowych na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń”.

1 15 16 17 18