Seminarium “Audyt Przyszłości”

8.30 – 9.00
Rejestracja
9.00 – 9.15 Otwarcie seminarium
9.15 – 9.45 Wyzwania nowoczesnego audytu
“…Blockchain, sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, robotyka, Internet rzeczy…. – brzmi jak science fiction i nie ma nic wspólnego z audytem wewnętrznym? Zapraszam na sesję dotyczącą wyzwań nowoczesnego audytu, z której dowiesz się jak zmieniają się oczekiwania wobec funkcji audytu wewnętrznego, jakie nowe umiejętności powinien mieć audytor wewnętrzny, aby spełnić oczekiwania w zmieniającym się świecie oraz co nas czeka w niedalekiej przyszłości…”

– Anna Kieres, Aviva

9.45 – 10.00 Wsparcie PIU w rozwoju audytu
W jaki sposób Polska Izba Ubezpieczeń wspiera rozwój audytu? Jakie prace prowadzi Podkomisja ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej w PIU – czemu służą, dokąd zmierzają, jakie są ich ostatnie efekty?

– Monika Rosa, TUW Pocztowy, przewodnicząca Podkomisji PIU ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

10.00 – 10.45 “Forensic Audit” – nowe techniki
“…Audyt procesu biznesowego może wykazać słabości kontroli wewnętrznych, które z kolei mogą ujawnić symptomy nieprawidłowości. Wskażemy, które obszary działalności biznesowej firm i organizacji są bardziej narażone na istotne nadużycia. Omówimy wykorzystanie nowoczesnych technik audytowych (analiza danych, korzystanie z zewnętrznych źródeł, elementy informatyki śledczej) oraz sposoby dokumentowania wykonanych prac. Przedstawimy przypadki wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych w obszarze wykrywania i badania przypadków nadużyć. Na zakończenie zaprezentujemy bieżące trendy rynkowe w zakresie przestępczości korporacyjnej, compliance i wykrywania nadużyć w oparciu o wyniki „Badania nadużyć EY” w 2018 roku…”

– Tomasz Dyrda, partner EY

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.00 Przestępczość ubezpieczeniowa
“…Znane, ale nieznane, czyli co nas omija. Czego audyt nie wie, a co specjaliści od działań antyfraudowych wiedzą lepiej, czyli znaczenie specjalizacji w nowoczesnym audycie…”

– Piotr Raubo, TUiR Warta

12.00 – 12.45 Cyberzagrożenia w działalności ubezpieczeniowej
“…Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa – to klucz do przetrwania w połączonym cyfrowym świecie. Zakłady ubezpieczeń, jako element rynku finansowego są dziś głównym celem cyberataków i to nie tylko w zakresie dokonywania nadużyć finansowych, ale również w celu przechwycenia baz klientów czy ukrywania przestępstw ubezpieczeniowych. Ilość incydentów i ich skutki finansowe rosną lawinowo. Podczas prezentacji spróbujemy odpowiedzieć na pytania: „kto, jak, w jakim celu?” dokonuje ataków na zakłady ubezpieczeń. I jak się przed nimi bronić?…”

– PZU Team

12.45 – 13.30 Data analytics (eng)
“… 80% of CEO’s reported that data mining and analysis are strategically important to their business. During the lecture you will find out how data analytics is changing the daily work of internal audit. We will discuss the move from traditional auditing to insight driven audits and then to innovation based audits, which will include automated testing alerts, visualisation, natural language processing, machine learning and greater intelligence. See what we are doing currently and what future auditing might look like…”

– Aviva Team

13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.00 Tajemniczy klient jako narzędzie nowoczesnego audytu (mystery shopping) – warsztaty
“…Czy zastanawiasz się jak wykreować dodatkową wartość biznesową w ramach realizowanego audytu? Jak zaprojektować program audytu, aby wyniki badania przełożyły się na realną wartość dla klienta, podniesienie standardów obsługi, jakości oferowanych produktów i usług? W trakcie spotkania dowiesz się dlaczego testy z użyciem techniki tajemniczego klienta są niezwykle skutecznym narzędziem w rękach audytora. Jednocześnie podczas kreatywnego warsztatu wypracujemy wspólnie praktyczne scenariusze, dzięki którym nauczysz się jak wykorzystać dostępne techniki, jak wbudować je w roczny plan prac lub program audytu, jak przygotować do tego organizację i jak skutecznie podzielić się wynikami…”

Agata Szczerbetka, AXA
Anna Kieres, Aviva
Renata Borkowska, MetLife