Risk Forum – III edycja

Trzecia edycja konferencji RISK FORUM za nami. Spotkanie skierowane było do kadry zarządzającej i ekspertów zajmujących się ryzykiem w instytucjach finansowych bankach, zakładach ubezpieczeń oraz firmach leasingowych. Patronat nad konferencją objęła Polska Izba Ubezpieczeń. W tematykę zarządzania ryzykiem w towarzystwach ubezpieczeniowych wprowadził wykład Witolda Walkowiaka, wiceprezesa zarządu PIU. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano odrębny panel poświęcony ubezpieczeniom.
Dominującym tematem wygłaszanych prelekcji była dyrektywa Solvency II. Werner Hürlimann, senior frinancial risk analyst ze szwajcarskiej firmy FRS Global. omówił swoje doświadczenia związane ze Swiss Solvency Test, prezentując szczegółowo autorskie modele matematyczne. W trakcie konferencji zwrócono uwagę na wyzwania jakie stawia realizacja drugiego filara Solvency II.
Własny system zarządzania ryzykiem operacyjnym będzie bowiem wymagał ciągłego doskonalenia, niezależnie od tego czy zakład ubezpieczeniowy zbudował wewnętrzny model zarządzania ryzykiem operacyjnym, czy też oparł się na standardowej formule.
Praktyczny system nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem wykorzystujący metodę scenariuszową został przedstawiony przez Michała Sapińskiego, analityka firmy StatConsulting. Jolanta Karny z AVIVA TUO SA zaproponowała inne podejście do zarządzania ryzykiem operacyjnym, wskazując na możliwości sieci bayesowskich jako narzędzia wspierającego.
Z kolei Arkadiusz Stachecki, Główny Skarbnik PZU przedstawił działania grupy w zakresie wdrażania dyrektywy Solvency II. Nie zabrakło również szerszego, europejskiego spojrzenia na wdrażanie dyrektywy Solvency II. Działania w tym zakresie przedstawiła Gabriela Diezhandino z brukselskiego biura CEA. Wszystkich zainteresowanych tematyką ryzyka w towarzystwach ubezpieczeniowych zapraszamy na RISK FORUM IV, które odbędzie się kwietniu przyszłego roku.

Materiały przedstawione na konferencji Risk Forum można znaleźć poniżej.

Prezentacja Witolda Walkowiaka
Prezentacja Arkadiusza Stacheckiego
Prezentacja Wernera Hürlimanna
Prezentacja Jolanty Karny
Prezentacja Michała Sapińskiego