Solvency II a reasekuracja

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała kolejne seminarium wokół problematyki reasekuracyjnej. Tym razem nosiło ono tytuł “Solvency II a reasekuracja”. Było to kolejne spotkanie z cyklu corocznych seminariów reasekuracyjnych.

W tym roku składało się ono z dwóch bloków tematycznych. W pierwszym, Marc Beckers z Aon Benfield, opisywał sposób wykorzystania modeli wewnętrznych w reasekuracji.

Następnie Grzegorz Szymański z Departamentu Monitorowania Ryzyk w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, zaprezentował aspekty reasekuracji w wyznaczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) dla ryzyka katastroficznego.

W drugim bloku tematycznym, poświęconym zagadnieniom pozwów zbiorowych, Krzysztof Kałużyński z Kancelarii Olszewski, Tokarski i Wspólnicy przedstawiał konsekwencje nowych regulacji dla rynku polskiego. Z kolei Thomas Fausten ze Swiss Re prezentował doświadczenia krajów Europy Zachodniej w tym kontekście.

Poniżej zamieszczamy materiały z seminarium do pobrania

 

Prezentacja Marca Beckersa

Prezentacja Grzegorza Szymańskiego

Prezentacja Krzysztofa Kałużyńskiego

Prezentacja Thomasa Faustena