VII edycja seminarium pt. „Jakość danych w systemach IT zakładów ubezpieczeń”

Blisko 100 osób wzięło udział w VII edycji seminarium pt. „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń” organizowanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Seminarium skierowane było do pracowników zakładów ubezpieczeń, odpowiedzialnych za zarządzanie informacją oraz procesy wymiany informacji w ramach sektora ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem: likwidacji szkód i obsługi świadczeń, przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, zarządzania sprzedażą. Wzięli w nim także eksperci instytucji, z którymi Izba od lat współpracuje w obszarze zarządzania jakością i standaryzacji informacji.

Poprzez seminarium PIU wspomaga środowisko ubezpieczeniowe w zarządzaniu jakością i standaryzacją informacji. Oprócz prezentowania przykładów praktycznych problemów i ich rozwiązań, na spotkaniu dyskutowano także kwestie referencyjności rejestrów państwowych, rzutujące na możliwości weryfikacji jakości danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń.

Program seminarium

Materiały z seminarium

  1. Powitanie uczestników – Witold Walkowiak, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń
  2. PIU jako Centrum Kompetencyjne sektora ubezpieczeniowego w obszarze standaryzacji i zarządzania jakością informacji – prezentacja dorobku Podkomisji Standaryzacji Informacji oraz DZIU PIU – dr Stefan Szyszko, PIU
  3. Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego – dr inż. Grażyna Ożarek – Dyrektor Wydziału Sprzedaży, PKN, dr inż. Jerzy Krawiec – Zastępca Prezesa, PKN
  4. Analiza jakości danych w KRD BIG SA – Katarzyna Stasik – Analityk Danych, KRD; Sebastian Tkocz – Kierownik zespołu programistów, KRD
  5. Interoperacyjność i referencyjność rejestrów w zarządzaniu rozwojem infrastruktury informacyjnej państwa – dr hab. inż. Bolesław Szafrański –profesor WAT
  6. Dobre praktyki przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń – Andrzej Kaczmarek – Dyrektor Departamentu Informatyki, GIODO
  7. System wymiany informacji – wyzwania związane z obsługą klienta masowego – Michał Słoniewicz – Dyrektor Departamentu Jakości Danych; BIK
  8. Podstawy prawne weryfikacji on-line prawidłowości merytorycznej danych z rejestrów publicznych (CEPiK, PESEL, CEIDG) – dr Grzegorz Sibiga – Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie
  9. Krajowe Ramy Interoperacyjności i minimalne wymagania dla rejestrów publicznych. Ku referencyjności danych rejestrowych w Polsce – dr Wojciech R. Wiewiórowski – Dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA, Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego