Rola audytu wewnętrznego w zapobieganiu nadużyciom

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy z firmą KPMG zorganizowała 18 czerwca br. seminarium pt: „Planowanie audytu wewnętrznego – zapobieganie nadużyciom ubezpieczeniowym”. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 uczestników, pracowników zakładów ubezpieczeń oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Tematy przedstawiane podczas seminarium dotyczyły praktycznych aspektów związanych z planowaniem audytów wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem procedur zapobiegania nadużyciom ubezpieczeniowym. Zaprezentowana została procedura audytu wewnętrznego na przykładzie procesu sprzedaży dla zakładów ubezpieczeń na życie, oraz procedura procesu likwidacji szkód dla zakładów ubezpieczeń majątkowych. Kolejnym poruszanym tematem były nowoczesne metody ‘datamining’, wspomagające proces wykrywania i zapobiegania nadużyciom. Seminarium zamknęła prezentacja poświęcona zmianom i uobecnienie obowiązującym przepisom prawa polskiego i europejskiego w odniesieniu do problemu prania pieniędzy.

Seminarium zostało wysoko ocenione przez uczestników i miało wybitnie interaktywny charakter. Duża ilość pytań i żywa dyskusja jednoznacznie świadczą o jego przydatności dla członków Izby. Prezentacje z seminarium dostępne są poniżej:

Prezentacje z seminarium