III filar – receptą na wyższą emeryturę

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała konferencję pt. „III filar – recepta na wyższą emeryturę”. Sala Lustrzana Pałacu Staszica (siedziba Polskiej Akademii Nauk) zgromadziła przedstawicieli zarówno środowiska akademickiego, rynku ubezpieczeń, jak również administracji państwowej.

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji, mówił o funkcjonowaniu obecnego systemu emerytalnego oraz o konieczności jego zmian. Jego zdaniem upowszechnienie dobrowolnego oszczędzania zmniejszy przyszłe dopłaty do minimalnych emerytur, których szacunkowo będzie potrzebowała ponad połowa osób przeciętnie zarabiających. Profesor Szumlicz odniósł się również do opodatkowania dodatkowych oszczędności. W jego opinii państwo nie powinno opodatkowywać wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe w celu podniesienia zabezpieczenia emerytalnego.

Dr Halina Wasilewska – Trenkner z Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego zaprezentowała makroekonomiczne aspekty związane z zabezpieczeniem emerytalnym oraz rozważała wady i zalety wprowadzenia ulg podatkowych dla osób dobrowolnie oszczędzających. Natomiast prof. Janusz Czapiński z Katedry Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podkreślał, że Polacy nie są świadomi potrzeby oszczędzania, gdyż nie czują się zagrożeni. Ponadto mają ograniczone zaufanie do instytucji finansowych, co wpływa na rzadsze powierzanie im swoich pieniędzy niż ma to miejsce w krajach lepiej rozwiniętych.

Dr Michał Herbich, partner Trio Management Actuarial Consulting, porównywał wysokość stopy zastąpienia obecnych i przyszłych emerytur oraz przedstawił perspektywy rozwoju kolejnych filarów przy uwzględnieniu zachodzących zmian demograficznych. Natomiast Adam Sankowski, prezes zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Razem, przypomniał o projekcie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy RAZEM promującym wprowadzenie ulgi w III filarze.

Po zaprezentowaniu wszystkich referatów odbyła się debata.

Patronat medialny nad konferencją objęli: dziennik Rzeczpospolita oraz Dziennik Ubezpieczeniowy.

Broszura konferencyjna do pobrania