25
01.10

Rola Ubezpieczeń w Gospodarce Narodowej

24 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP Polska Izba Ubezpieczeń i Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP po raz pierwszy w historii zorganizowały wspólną konferencję, której tematem była „Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej”.

13
01.10
10
12.09

Warsztaty nt. Solvency II

2 grudnia w siedzibie firmy Deloitte, (al. Jana Pawła II 19) odbyły się warsztaty pt. „Podsumowanie wydarzeń legislacyjnych Solvency II, Poziom 2 wymogów prawnych Unii Europejskiej w ramach Filaru 1, Komentarze CEA do 2-giej fali dokumentów konsultacyjnych CEIOPS” organizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Deloitte.

02
12.09
24
11.09

Kierunki rozwoju ubezpieczeń rolnych w Polsce

Prawie 150 osób wzięło udział w zorganizowanej przez PIU II Międzynarodowej Konferencji pt. „Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce”. Honorowy patronat nad konferencją objął Pan Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

24
11.09
06
11.09

Zadośćuczynienie po nowelizacji Kodeksu cywilnego

Ponad 300 osób wzięło udział w zoragnizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencji naukowej pt. „Zadośćuczynienie po nowelizacji kodeksu cywilnego na tle doświadczeń europejskich”. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości RP.

06
11.09

PIU na targach TT Warsaw

Z ogromnym zainteresowaniem gości targów TT Warsaw spotkał się panel dyskusyjny, dotyczący Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych (FZT). Panel zorganizowały wspólnie Polska Izba Ubezpieczeń oraz Polska Izba Turystyki.

06
11.09
21
09.09

PIU na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Polska Izba Ubezpieczeń po raz pierwszy wzięła udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy. W tegorocznej edycji, która odbywała się w dn. 9 – 12 września, PIU zorganizowała panel dyskusyjny pt. „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako element ochrony zdrowia w Europie”.