Seminarium na temat metod diagnostycznych

31 stycznia 2012 r odbyło się seminarium organizowane przez Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Komisję Ubezpieczeń Majątkowych PIU pt. „Zastosowanie metod diagnostycznych w ocenie ryzyka w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń o małej populacji (jednostkowej)”.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z seminarium.