Opodatkowanie działalności firm ubezpieczeniowych

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą PricewaterhouseCoopers, zorganizowała 29 listopada br. seminarium pt: „Opodatkowanie działalności firm ubezpieczeniowych”. Prelegentami byli specjaliści z firmy PWC.
Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 150 uczestników, pracowników zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów, środowisk naukowych i prasy. Tematykę wystąpień prelegentów z PWC stanowiły szeroko pojęte podatki, od podatku dochodowego od osób fizycznych, poprzez podatek dochodowy od osób prawnych, na podatku VAT kończąc. Poruszane były też zagadnienia związane z Foreign Account Tax Compliance Act „FATCA”.

Biorąc pod uwagę zmiany w ustawie VAT, jakie miały miejsce w 2011 jako wynik implementacji przez Polskę dyrektywy VAT, temat ten jest bardzo gorący. Prowadzący zaznaczyli, iż w wyniku skutecznych działań sektora finansowego –w tym PIU- nowe zapisy ustawy VAT, dopuszczają zwolnienia dla szeroko rozumianej działalności ubezpieczeniowej. Z drugiej jednak strony zarysowuje się niekorzystna linia interpretacyjna organów skarbowych w odniesieniu do niektórych rodzajów usług pomocniczych. Usługi assistance i likwidacji szkód traktowane są przez Urzędy Skarbowe jako rodzaje działalności podlegające opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Żywy i ciekawy sposób przedstawiania kolejnych tematów charakteryzował się ścisłym odniesieniem do praktyki rynkowej. Przytoczono wiele wyroków sądów oraz interpretacji konkretnych przypadków prze organy skarbowe. Seminarium zostało wysoko ocenione przez uczestników i miało wybitnie interaktywny charakter. Duża ilość pytań i żywa dyskusja jednoznacznie świadczą o jego przydatności dla członków Izby.
Prezentacje z seminarium dostępne są poniżej.

Materiały z seminarium