Obowiązkowe, niekomunikacyjne ubezpieczenia OC w Polsce – relacja z konferencji

Prawie 150 osób zgromadziła konferencja  „Obowiązkowe, niekomunikacyjne ubezpieczenia OC w Polsce”, która odbyła się 20 czerwca w sali Kolumnowej Sejmu RP.

Organizatorami konferencji byli Nadzwyczajna Komisja Sejmu RP ds. Zmian w Kodyfikacjach, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego oraz Polska Izba Ubezpieczeń. Honorowy patronat nad konferencją objął dr Józef Zych, Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej RP. Partnerem konferencji była kancelaria Hogan Lovells, a patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik “Rzeczpospolita”.

Konferencja dotyczyła przede wszystkim ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla sektora medycznego, prawniczego oraz budowlanego. Konferencję otworzył dr Józef Zych, wiceprzewodniczący Komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach Sejmu RP. Jego wystąpienie dało uczestnikom konferencji pełny obraz prac legislacyjnych Komisji. W imieniu Polskiej Izby Ubezpieczeń, raport na temat ubezpieczeń OC w Polsce przedstawił Bogusław Piechula, ekspert Izby. Prezentację na temat OC lekarzy i OC zawodów prawniczych przedstawił Andrzej Wasilewski. dyrektor Centrum Operacyjnego Likwidacji Szkód PZU. O praktycznych problemach związanych z OC mówił Piotr Wójcik, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej AXA TUiR S.A. O OC z punktu widzenia brokerów opowiadał Jacek Kliszcz, prezes Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

O doświadczeniach zagranicznych z rynku niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego opowiadali przedstawiciele kancelarii Hogan Lovells. Z kolei OC z punktu widzenia reasekuratora przedstawił Bernard Tettamanti, dyrektor w Swiss Re.  

Ostatnią część konferencji rozpoczłą prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski kierownik Katedry Prawa i Administracji z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Referat na temat ochrony Ubezpieczającego jako nieprofesjonalnej strony umowy ubezpieczenia przedstawiła prof. dr hab. Bogusława Gnela z Katedry Prawa, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dr Marcin Orlicki z Katedry Prawa i Administracji UAM stawiał podczas swojego wystąpienia pytanie “Komu mają służyć obowiązkowe ubezpieczenia OC w przyszłości?”. O roli Ministerstwa Finansów w kształtowaniu prawa ubezpieczeniowego mówiła Katarzyna Przewalska, zastępca dyrektyora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Probelmatykę OC z punktu widzenia nadzorcy rynku przedstawił Marek Wędrychowski, dyrektor Pionu Prawno –Legislacyjnego w UKNF.

O oczekiwaniach ubezpieczycieli wobec regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń mówił Radosław Kamiński, dyrektor Departamentu Prawnego, TUiR Allianz S.A. Konferencja zakończyła sie panelem dyskusyjnym, który podsumował przewodniczący Rady Programowej Konferencji – prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.

Wszystkie materiały z konferencji dostępne są poniżej.

Materiały konferencyjne