Wzrost wartości szkód osobowych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ujęciu reasekuracji

 

W  dniu 12 maja br. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń seminarium reasekuracyjne pt. „Wzrost wartości szkód osobowych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ujęciu reasekuracji”

Celem tego wydarzenia było omówienie trendów i problemów związanych z wzrostem wartości szkód osobowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych zarówno z perspektywy rynku polskiego, jak i doświadczeń rynku międzynarodowego.  Część seminarium została poświęcona również zagadnieniu pokrycia reasekuracyjnego zakładów ubezpieczeń w kontekście katastrof naturalnych.

W pierwszej części wystąpił Nigel Wick z kancelarii prawnej Hogan Fenwick Willan LLP w Londynie, który przedstawił problemy prawne, z którymi spotykały się firmy ubezpieczeniowe i reasekuratorzy w przypadku wielkich katastrof naturalnych (np. powódź w Australii, trzęsienia ziemi w Japonii, Nowej Zelandii).

W drugiej prezentacji Grzegorz Drewnowski reprezentujący Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA przedstawił główne przyczyny wzrostu wartości szkód osobowych. W szczególności omówione zostały zagadnienia związane z wyrokami sądów w sprawach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień w związku ze szkodami osobowymi oraz rosnące koszty leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

W trzeciej części seminarium Dagmar Mayr z Munich Re omówiła trendy dla rynków: niemieckiego, francuskiego, fińskiego oraz krajów Europy Środkowowschodniej dotyczące wzrostu wartości szkód osobowych oraz struktury kosztów leczenia i opieki przekładających się na wysokość wypłacanych świadczeń.
W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele zakładów ubezpieczeń oraz instytucji działających na rynku ubezpieczeniowym. Materiały z tego wydarzenia można znaleźć poniżej. 

Prezentacja Hogan Fenwick Willan LLP
Prezentacja PZU 
Prezentacja Munich Re