Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów wypłacalności – Solvency II

145 osób uczestniczyło w seminarium pt. „Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów wypłacalności – Solvency II”, zorganizowanym przez PIU we współpracy z firmą Deloitte.

Tematyka seminarium dotyczyła nowych rozwiązań, jakie niesie ze sobą Dyrektywa Solvency II. Prelegentami byli pracownicy Deloitte, którzy poza omówieniem ogólnych zagadnień, przedstawili konkretne rozwiązania zgodne z metodologią działania stosowaną przy współpracy z firmami ubezpieczeniowymi.

Seminarium było skierowane do pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów.

Materiały z seminarium

Broszura: Dobre praktyki w zakresie współpracy między audytem wewnętrznym
a biegłym rewidentem w zakładach ubezpieczeń