13
12.10
13
12.10

Międzynarodowe seminarium rolne PIU

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała Seminarium „Kierunki Zmian Ubezpieczeń Produkcji Rolnej w Polsce – ochrona na wypadek suszy”. Odbyło się ono 30 listopada 2010 r. w Warszawie.

08
12.10
24
11.10

Wpływ nowelizacji przepisów podatkowych

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą PricewaterhouseCoopers zorganizowała w dniu 23 listopada br. seminarium pt: „Wpływ nowelizacji przepisów podatkowych na 2011 r. na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń”. Prelegentami byli specjaliści z firmy PwC.

13
10.10
06
10.10
22
06.10
09
06.10

Solvency II a reasekuracja

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała kolejne seminarium wokół problematyki reasekuracyjnej. Tym razem nosiło ono tytuł „Solvency II a reasekuracja”. Było to kolejne spotkanie z cyklu corocznych seminariów reasekuracyjnych.

08
06.10

Proces przed-aplikacyjny modeli wewnętrznych

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy z firmą Deloitte zorganizowała 1 czerwca br. seminarium pt: „ Proces przed-aplikacyjny modeli wewnętrznych – ostateczna propozycja CEIOPS. Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń dla nadzoru i publiczna”.

26
05.10

III filar – receptą na wyższą emeryturę

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała konferencję pt. „III filar – recepta na wyższą emeryturę”. Sala Lustrzana Pałacu Staszica (siedziba Polskiej Akademii Nauk) zgromadziła przedstawicieli zarówno środowiska akademickiego, rynku ubezpieczeń, jak również administracji państwowej.