08
03.12

Wystąpienie przedstawiciela PIU podczas konferencji Rzecznika Ubezpieczonych

Podczas konferencji pt. „Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK”, zorganizowanej przez Rzecznika Ubezpieczonych oraz Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU, przedstawił prezentację pt. „Czy nakładanie na ubezpieczycieli kolejnych obowiązków to rzeczywiście działanie na korzyść ubezpieczonych?”.

02
02.12

Seminarium na temat metod diagnostycznych

31 stycznia 2012 r odbyło się seminarium organizowane przez Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Komisję Ubezpieczeń Majątkowych PIU pt. „Zastosowanie metod diagnostycznych w ocenie ryzyka w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń o małej populacji (jednostkowej)”.

15
12.11
07
12.11
01
12.11
26
10.11

III Kongres Bancassurance

Około 180 osób zgromadził III kongres bancassurance, który odbył się w dniach 20-21 października w hotelu Holiday Inn w Józefowie. Organizatorami przedsięwzięcia były Polska Izba Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich.

13
10.11
13
10.11

Współpraca szansą na lepszą pomoc dla poszkodowanych

Pomiędzy Instytucjami publicznymi, odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe oraz ubezpieczycielami, powinna następować intensywna wymiana informacji o ewentualnych zagrożeniach żywiołami. Dzięki temu szybciej i skuteczniej udzielana będzie pomoc poszkodowanym.

19
09.11

Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu

Ponad 300 osób zgromadziła konferencja pt. „Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych”. Konferencję zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości.

27
06.11